Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

08.01.2020 11:48

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Tabim ailesi olarak kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dileriz.Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.  M. Kemal Atatürk 


Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. - George Mason 


Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt 


Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. - Jefferson


İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz. 

 

Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyeti de kaybolmadan kısılmaz. A.Brisbane 


Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. - Napoleon 


Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. - Wendel Phillips


Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. - M. Kemal Atatürk


Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. - Abd Anayasası.


Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. - M. Kemal Atatürk


Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk